dinsdag 20 maart 2018

Presentatie Kegelsilene-associatie

Kegelsilene
Voor de ecologiecursus kregen we een kleine opdracht mee naar huis. Die was bedoeld als vingeroefening om te leren werken met de veldgids plantengemeenschappen en het programma Synbiosys.

Mijn presentatie moest gaan over de Kegelsilene-associatie. Die heb ik vanavond zitten maken. Kensoorten, standplaatsfactoren, gegevens over successie en beheer: die moesten allemaal worden opgezocht. Op zo'n moment ben ik best blij met internet. Want wat is er toch veel informatie onder onze vingertoppen beschikbaar. Als je iets wil leren, dan kan het.

Mijn presentatie heb ik vanavond opgestuurd met de mededeling dat ik er ook best iets over wil vertellen tijdens de les. Want dat is dus niet verplicht. En als ik heel eerlijk ben, is dat heel erg verfrissend. Ieder ander onderwijs dat ik gevolgd heb, werkt altijd met opdrachten waarvoor je punten moet halen. En als je de opdracht dan niet doet, dan krijg je je punt niet. Hier wordt er gewoon van uit gegaan dat je zelf iets wil leren. En dat vind ik een stuk meer motiveren.

Als je de Kegelsilene-associatie wil zien, moet je trouwens naar het zeedorpenlandschap. De meeste kans heb je rondom Zandvoort of gebieden tussen Katwijk en Noordwijk. En ook een aardig detail: zonder menselijke activiteiten in die gebieden, zou deze pioniergemeenschap er waarschijnlijk niet in deze vorm geweest zijn. Dan hadden we het moeten doen met de duinsterretjes-associatie. De Kegelsilene-associatie houdt namelijk van een iets voedselrijkere bodem dan de verwante associaties in die gebieden. En laat nou net de mens gezorgd hebben voor dat kleine verschilletje. Zij gingen hier geiten en koeien hoeden, linnen bleken en netten boeten. En dat heeft er toe bijgedragen dat er kleine verschillen in voedselrijkdom zijn waar de Kegelsilene-associatie van profiteert.

Tenminste... als ik het goed begrepen heb uit de bronnen die ik bestudeerd heb.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten