dinsdag 13 maart 2018

Standplaatsfactoren, oftewel les 3 van de ecologiecursus

Kegelsilene (bron)
Deze keer was het zowaar aangenaam warm op de leslocatie. We zaten weer op boerderij Vredegoed voor bijeenkomst 3 van de ecologiecursus. Deze keer was het onderwerp 'standplaatsfactoren' gepland. Maar eerst werd les 2 over ecologische principes nog afgemaakt en deels herhaald.

Ik hou het hieronder kort, want ik heb nog twee dingen te doen. Ten eerste hebben we een heuse huiswerkopdracht gekregen. Iedere cursist heeft een plantengemeenschap toebedeeld gekregen en mag daar een presentatie van maken. Het is de bedoeling dat je van die associatie foto's van kensoorten en informatie over beheer, successie en verspreiding geeft. Als je het leuk vindt, mag je de presentatie ook voor de groep vertonen. Ik heb de Kegelsilene-associatie toebedeeld gekregen. Tot ik het plaatje hiernaast gevonden had, had ik geen idee hoe de Kegelsilene eruit ziet. Gelukkig heb ik de veldgids plantengemeenschappen in mijn bezit. Daarin is vast ook meer informatie te vinden over deze plantengemeenschap.
Het tweede ding is het installeren en verkennen van het programma SynBioSys. Dat programma is (als ik het goed begrijp) een uitgebreide versie van de bovengenoemde veldgids en daarbij nog allerlei andere informatie. Misschien moest ik eerst dat programma installeren en daarna mijn presentatie maken.

In deze les kwamen trouwens nog allerlei ecologische termen en definities aan de orde. Een greep uit de behandelde terminologie:

 • ecosysteem
 • populatie
 • levensgemeenschap
 • biotoop
 • ecotoop
 • habitat
 • niche
 • biodiversiteit
 • natuurkwaliteit
 • staat van instandhouding
 • natuurdoeltype

Nadat les 2 afgerond was, gingen we verder met les 3. Het eigenlijke onderwerp van deze dag: standplaatsfactoren. Bij standplaatsfactoren moet je denken aan zaken als: bodem, reliëf, gradiënten en microklimaat. Vrijwel de hele verdere les ging het over eigenschappen van de bodem. Ooit heb ik de boeken Bodem in Balans en het Bodemvoedselweb gelezen. Veel van wat ik vrijdag in de les hoorde kon ik linken aan wat ik toen gelezen heb. Dat was op zichzelf wel prettig, want anders was het wel heel veel informatie geweest om in één keer te onthouden.

Ik keek net even op de cursistensite van de ecologiecursus. En daar stond ook weer meer dan genoeg leesvoer. Allerlei artikelen en boekjes. Ik wist niet dat er zoveel te leren viel. Op naar lesdag 4!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten