maandag 2 april 2018

Operatie Steenbreek in Maassluis

Dat zou mooi zijn. Als Maassluis mee ging doen aan Operatie Steenbreek. Voor wie niet weet waar ik het over heb: Operatie Steenbreek is een stichting die gemeenten helpt om de verstening in de stad om te keren.

Daar zijn verschillende redenen voor aan te dragen:

1. Tegengaan van het hitte-eiland-effect. Er is een namelijk een temperatuursverschil tussen de stad en het omliggende buitengebied. Dat temperatuursverschil neemt toe onder invloed van verstening. En het zou dus mooi zijn, als dat weer afnam. Dat bevordert de leefbaarheid in de stad.

2. Bevordering van de biodiversiteit. Onder invloed van verstening is er minder ruimte voor vlinders, egels, bijen en andere insecten. En dat heeft weer invloed op andere soorten zoals vleermuizen en vogels.

3. Tegengaan van droogte. Planten nemen in grote mate het winterse neerslagoverschot op. Als we (weer) meer planten en bomen in de stad plaatsen houden die water vast dat in tijden van droogte nodig is.

4. Verbetering van de luchtkwaliteit. Door verstening om te keren, kan meer fijnstof afgevangen worden door planten die daar beter in zijn dan stenen.

5. Wateroverlast beperken. In tijden van hevige regenval kan het stadse riool de overvloed niet aan. Dat wordt verergerd als water niet in de bodem kan wegzakken. Meer groen in de stad kan een deel van de wateroverlast opvangen.

6. Een groene leefomgeving is goed voor het welzijn van de mens. Minder stress en sneller herstel bij ziekte. Er zijn zelfs bronnen die aangeven dat criminaliteit ook afneemt in een groenere omgeving. Dat zou betekenen dat groene omgeving ook veiliger is.

Operatie Steenbreek heeft een website. En op die website kun je opzoeken welke gemeenten er betrokken zijn bij de operatie. Het is allemaal begonnen met 5 steden die in 2015 als icoonsteden de voorlopers zijn geweest. Nu is het de beurt aan de andere gemeenten. Maassluis staat al wel in het rijtje van betrokken gemeenten. Maar er zit nog geen webpagina achter het plaatje. En eerlijk gezegd heb ik er via de lokale media ook nog niet over gehoord. Maar wat zou het mooi zijn als Maassluis mee ging doen. Daar wil ik wel aan meewerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten